TWIN is dé BIM partner die weet hoe je in Nederland bouwt

Wat we doen

BIM is een onderdeel wat je niet ‘zomaar’ uit handen wilt geven. Het is immers een van de belangrijkste hulpmiddelen en een cruciaal onderdeel in het proces, de kwaliteit en de samenwerking tijdens een bouwproject.

BIM gaat niet alleen over modelleren, maar juist ook over het delen van informatie, samenwerking, innovatie en procesbewaking. TWIN Digital Engineering heeft specialisten in eigen huis op het gebied van duurzaamheid, bouwspecificaties, wet- en regelgeving en bouwmaterialen.

Zie TWIN daarom als een verlengstuk, een partij die ontzorgt.

BIM voor ontwerp en studies

Als architect wil je verschillende ontwerpopties naast elkaar zien. Hoeveel materiaalverschillen zijn er tussen ontwerpvarianten? Wat is de duurzaamheidsscore en welke invloed heeft een ontwerpaanpassing? Je wilt al in een vroeg stadium een precieze inschatting van de bouwkosten of inzicht in een zon- en schaduwsituatie.

Met digitale prototyping in BIM geven we antwoord op al deze vragen. En halen we hoeveelheden en materialen uit het BIM model om de bouwkosten nauwkeurig in te kunnen schatten.

BIM coördinatie & advies in alle bouwfasen

Het bouwproces is complex, veel partijen werken samen aan hetzelfde gebouw. Tegelijkertijd is een efficiënt proces onontbeerlijk. Dan is het van belang dat dat goed gemanaged wordt.

Een effectieve BIM coördinatie zorgt dat het project soepel verloopt en tot een goed einde kan worden gebracht.

BIM voor modellering & tekenwerk vanaf definitief ontwerp

Met BIM maken we een 3D model dat de basis is voor alle verdere fases in het proces. Dat móet kloppen. We zijn er dan ook op gebrand om fouten zo vroeg mogelijk op te sporen en op te lossen. We leven voor de details.

Ontwikkelaars, architecten, aannemers, uitvoerders, constructeurs en installateurs hebben gegevens van het model nodig, vaak ook met eigen specificaties. Op elk gewenst moment halen wij uit het BIM model wat er nodig is voor het project en proces.

BIM voor kwaliteit

In BIM komen de belangen van alle disciplines al vroeg samen: ontwikkeling, architectuur, bouwen, constructie en installatie. Door het samenvoegen van alle data anticiperen we op mogelijke problemen. We zien waar de knelpunten zitten en kunnen op tijd bijsturen. Daarmee verlagen we de risico’s en kosten en verhogen we het vertrouwen in het model.

Met BIM maken we een belangrijke kwaliteit- en efficiencyslag. TWIN geeft vorm aan kwaliteitsverbetering èn de samenwerking in een bouwproces.

BIM voor beheer

BIM is ook interessant voor bestaande gebouwen, of na oplevering van een nieuwbouwproject. Door een ‘digital twin’ te maken – een intelligent digitaal model van het fysieke gebouw – is exploitatie en onderhoud veel beter te faciliteren.

TWIN geeft met BIM snel en altijd up-to-date inzicht bij onderhoud, herstel, uitbreiding of transformatie.

TWIN’s adviezen

TWIN geeft gevraagd en ongevraagd advies over duurzaamheid, bouwmaterialen en wet- en regelgeving. Denk aan GPR Gebouw, circulariteitsprestaties (CPG) en milieuprestaties van gebouwen (MPG), stikstofdepositieberekeningen en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Onze specificatiedeskundige maakt de technische omschrijving en bestekken/specificaties volgens de laatste standaard. Ook zorgen we dat vanuit BIM de basis is gelegd voor het materialenpaspoort.

TWIN heeft die specialisten in eigen huis en werkt ook mee aan de nieuwe ketenstandaarden in duurzaamheid, bouw en techniek.

Meer weten over TWIN?

Bel Benno:

06 51 39 43 27