Disclaimer & Privacy

Copyright

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs-, en databankrechten. Tenzij anders vermeld berusten deze rechten bij TWIN Digital Engineering bv. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken en of te verveelvoudigen.

Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. We sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Privacy

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelen we net als veel andere websites, voor analyse doeleinden bepaalde niet- identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van onze website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Wanneer u op deze website het formulier invult om de nieuwsbrief te ontvangen verzamelen wij uitsluitend het door u ingevulde e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om u een nieuwsbrief te sturen en zullen wij nooit aan derden verstrekken. U kunt uw nieuwsbrief abonnement ten alle tijden opzeggen door in de link ‘uitschrijven’ onderaan iedere nieuwsbrief te klikken.

Hoe veilig zijn mijn persoonsgegevens?

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Zo werken wij onder meer met veilige (VPN) verbindingen en encryptie. Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.