BIM ondersteuning bij transformatie

Groot Hertogin Den Haag

Volledige BIM ondersteuning voor de herstructurering van een monumentaal kantoorgebouw naar 85 appartementen. TWIN bracht de bestaande situatie in kaart op basis van 3D scans.

Het archief met oude tekeningen van het pand was niet compleet. Op basis van de 3D scans kon TWIN een betrouwbaar digitaal model opzetten voor de technische uitwerking. Dat was de basis voor een efficiënte uitwerking met zo veel mogelijk uniformiteit in de bouwkundige details. De 3D scan is ook ingezet bij de ontwikkeling van de aansluitdetails van het balkon aan de gevel.

3D scan pointcloud van de buitenkant van het gebouw

Met de 3D scans konden we exacte peilhoogten, schuinstand van kolommen en vloerdiktes herleiden.

Wibo Hoendermis, BIM coördinator
De 3D scan pointcloud links is gemaakt om inzicht te krijgen in de bestaande situatie. De afbeelding rechts toont de doorsnede van de nieuwe situatie en in het midden zijn het 3D BIM model en pointcloud scan over elkaar heen gelegd.
De originele geveltekening uit 1953 en de nieuwe geveltekening met de aanpassingen voor de appartementen
Detail balkon horizontaal
Detail balkon verticaal

Onze dienstverlening

  • TWIN maakte een BIM-model van exterieur en interieur van het bestaande pand, mede op basis van 3D-scans (pointclouds)
  • Volledige constructieve en bouwkundige opzet van de transformatie tot en met de uitvoeringsfase in het BIM-model
  • Intensieve clash-sessies in het BIM model om bestaand en nieuw op elkaar af te stemmen
  • Een volledige tekeningenset, inclusief details
Originele kantoorindeling versus indeling appartementen op de tweede verdieping
Groot Hertogin na de transformatie

Groot Hertogin Den Haag

Opdrachtgever

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Aantal woningen

85 appartementen

Ontwerp

KOW

Adviseurs

ABT (constructie), Overdevest (installaties), VGG (kosten), LBP|Sight (bouwfysica)

Aannemer

Koopmans TBI Bouw

Meer weten over dit project?

Bel Bart!
085 2370 401