Grote diversiteit door BIM toolboxen

Stadstuin Overtoom Amsterdam

Om de leefbaarheid in Amsterdam Nieuw-West te versterken zijn in Overtoomse Veld de verouderde portiekwoningen vervangen door 486 klimaatneutrale woningen met parkeergarage. KOW ontwierp het plan voor de 6 bouwblokken, de engineers van TWIN werkten het plan uit.

TWIN ontwikkelde het volledige bouwkundige 3D model, inclusief ‘toolboxen’. Daardoor was het mogelijk om een zeer grote woondiversiteit en een gevarieerd gevelbeeld te ontwikkelen in een korte doorlooptijd.

Met behulp van de toolbox werden de elementen seriematig en prefab geproduceerd, maar bleef tóch de geveldiversiteit behouden.

René Buur, architect
Toolbox Architectuur voor het samenstellen van de gevels
Gevelfragment uit het BIM model met prefab gevelelement

De toolboxen zijn ontwikkeld voor woningentypen, kozijnen en gevelelementen. Hierdoor werd het ook veel eenvoudiger om ontwerpstudies te doen. TWIN systematiseerde de bouw en het prefab productieproces onder andere door het ontwikkelen van repeteerbare elementen.

Onze dienstverlening

  • Ontwikkelen van een bouwsystematiek met repeteerbare elementen
  • Vervaardigen van een volledig bouwkundig BIM model (architectonisch ontwerp en technisch ontwerp)
  • Integreren van externe installatie-, constructie- en leveranciersmodellen
  • Volledig coördineren van de BIM modellen
  • Vervaardigen van een volledige UT-tekeningen set, inclusief details
Met de Toolbox woningen konden woonprogramma’s in verschillende samenstelling worden ingepast en doorgerekend
Fragment BIM model Stadstuin Overtoom Blok Aardetuin
Stadstuin Overtoom gerealiseerd

Stadstuin Overtoom Amsterdam

Opdrachtgever

CO Green, een co-makership van Eigen Haard Woningstichting, ERA Contour, Oranje en KOW

Aantal woningen

486

Ontwerp

KOW in samenwerking met Form

Adviseurs

Pieters Bouwtechniek, DWA

Aannemer

Era Contour

Bart van den Broek

Meer weten over dit project?

Bel Bart!
085 2370 401