Inzicht in complexiteit

Maestro Den Haag

Op de locatie van verzorgingstehuis De Lozerhof in Den Haag wordt Maestro ontwikkeld. Het plan omvat 4 bouwdelen rond een gemeenschappelijk binnengebied op een 2-laagse parkeerkelder met hoogbouw van 9 en 23 bouwlagen (70 meter).

De complexiteit van het project komt enerzijds door de grootte (42.500 m² BVO), anderzijds de hoeveelheid verschillende functies: van vrije sector appartementen tot wooneenheden gericht op intensieve zorg en bijbehorende faciliteiten, commerciële ruimten, een tweelaagse parkeergarage en een gemeenschappelijke binnentuin met alle bijbehorende bouweisen.

TWIN is al vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoeringsfase bij dit project betrokken. Door het model vanaf de start al goed te structureren kon TWIN alle betrokken partijen goed inzicht geven in het bouwproces en -project.

Het uitvoeringsplan van de aannemer is in het ontwerp èn het model geïntegreerd.

Bart van den Broek, manager

Onze dienstverlening

  • volledige BIM uitwerking
  • tekeningen voor omgevingsvergunning, uitvoerende partijen, verkooptekeningen en de onderleggers voor verkoopbrochure
  • in overleg met aannemer de volledige bouwmethodiek in BIM geïntegreerd
  • gedetailleerde uitwerking sparingsopgave constructeur
  • studie bezonnings- en schaduwsituatie bebouwde omgeving
tekeningen ten behoeve van de koop-aanneemovereenkomst
Mock-up van betonnen geveldeel mock-up op de bouwplaats van Maestro
Proef gevelelement door Hibex
Detail gevelelement

Kenmerkend voor de 75 meter hoge toren zijn de horizontale geleding en de verticale cannelures in de penanten, geïnspireerd op de wederopbouwarchitectuur. De contouren van de betonnen prefab gevelelementen zijn al vroeg in het ontwerpproces in het model meegenomen.

TWIN werkte samen met Hibex en de andere uitvoerende partijen in een gezamenlijk model. Het model werd onder meer gebruikt om maltekeningen te maken, te calculeren en te plannen. Hierdoor kreeg de aannemer direct inzicht met behoud van het architectonisch ontwerp.

Maestro Den Haag

Opdrachtgever

Stebru, zorginstelling Saffier, Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Omvang

42.500 m² BVO, 386 woningen in 4 bouwdelen, parkeerkelder, commerciële ruimten en gemeenschappelijke binnentuin

Ontwerp

KOW

Adviseurs

Hibex, LBP|SIGHT, KVMC, constructieadviesbureau S3

Aannemer

Stebru

Meer weten over dit project?

Bel Bart!
085 2370 401