Inzicht in complexiteit

Maestro Den Haag

Op de locatie van verzorgingstehuis De Lozerhof in Den Haag wordt Maestro ontwikkeld. Het plan omvat 4 bouwdelen rond een gemeenschappelijk binnengebied op een 2-laagse parkeerkelder met hoogbouw van 9 en 23 bouwlagen (75 meter).

De complexiteit van het project komt enerzijds door de omvang (42.500 m² BVO), anderzijds door de hoeveelheid verschillende functies: van vrije sector appartementen tot wooneenheden gericht op intensieve zorg en bijbehorende faciliteiten, commerciële ruimten, een tweelaagse parkeergarage en een gemeenschappelijke binnentuin met alle bijbehorende bouweisen.

TWIN is al vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoeringsfase bij dit project betrokken. Door het model vanaf de start al goed te structureren op basis van de basis ILS, kon TWIN alle betrokken partijen goed inzicht geven in het bouwproces en -project.

Aan het begin van de technische uitwerking heeft TWIN een intensieve samenwerking opgesteld met Stebru. Zo konden we aan het begin van het technische ontwerp de juiste uitvoeringsprincipes voor de verdere uitwerking goed afstemmen en Stebru meer inzicht geven in de knooppunten.

De bouwmethode van de aannemer is in het ontwerp èn het model geïntegreerd.

Bart van den Broek, manager

Onze dienstverlening

  • volledige BIM uitwerking
  • tekeningen voor omgevingsvergunning, uitvoerende partijen, verkooptekeningen en de onderleggers voor verkoopbrochure
  • in overleg met aannemer de volledige bouwmethodiek in BIM geïntegreerd
    (basis ILS)
  • gedetailleerde uitwerking sparingsopgave constructeur (in 3D)
  • 3D controle leveranciers modellen prefab betonnen gevel
tekeningen ten behoeve van de koop-aanneemovereenkomst
Mock-up van betonnen geveldeel mock-up op de bouwplaats van Maestro
Proef gevelelement door Hibex
Detail gevelelement

Kenmerkend voor de 75 meter hoge toren zijn de horizontale geleding en de verticale cannelures in de penanten, geïnspireerd op de wederopbouwarchitectuur. De contouren van de betonnen prefab gevelelementen zijn al vroeg in het ontwerpproces in het model meegenomen.

TWIN heeft de gevelelementen en de samenstelling van de gevels samen met Stebru geoptimaliseerd en tot in detail uitgewerkt. Hierbij is gekeken naar effectief gebruik van de torenkraan, productie eisen van leverancier Hibex, wind- en waterdicht eisen vanuit de montage en de esthetische eisen van de architect KOW.

Maar ook de steiger die met de elementen mee om hoog gaat, de wijze van verankering van de prefab gevels, waterholen, de schuinte van de vlakken in verband met het lossen van het element uit de kist, onderlinge aansluitingen en schijnvoegen zijn in de engineering van het element uitgewerkt. Van het element is door Hibex een ‘mock up’ gemaakt om de verwachtingen en kwaliteit af te stemmen met het complete bouwteam.

TWIN werkte samen met Hibex en de andere uitvoerende partijen in een gezamenlijk model. Het model werd onder meer als basis gebruikt om maltekeningen te maken, te calculeren en te plannen. Hierdoor kreeg de aannemer direct inzicht met behoud van het architectonisch ontwerp. De BIM coördinatie werd gedaan via BIMcollab, waar ook de constructeur en aannemer in werkt.

Maestro Den Haag

Opdrachtgever

Stebru

Omvang

42.500 m² BVO, 386 woningen in 4 bouwdelen, parkeerkelder, commerciële ruimten en gemeenschappelijke binnentuin

Ontwerp

KOW

Adviseurs

Hibex, LBP|SIGHT, KVMC, constructieadviesbureau S3

Aannemer

Stebru

Meer weten over dit project?

Bel Bart!
085 2370 401