BIM groeit op maat mee

Kindcentrum Aan de Oosterplas

Van definitief ontwerp naar omgevingsvergunning, en via de aanbesteding naar een volledige technische uitwerking. Het model groeide efficiënt mee met alle fases: een geslaagd BIM proces.

Het kindcentrum, een gebouw met 16 lokalen en een sportzaal, werd uitgewerkt in Revit. De modellen van de constructeur en de installatie-adviseur werden in het model geïntegreerd; TWIN was beheerder en coördinator van het adviseurs- en ontwerpteam. De productiemodellen zijn ook gebruikt om de uitvoeringsdetails op te stellen.

BIM op maat:
functioneel, efficiënt en precies passend bij de wensen van de opdrachtgever.

Wibo Hoendermis, BIM coördinator
Fragment 2D model OV fase
Fragment 2D model uitvoeringstekeningen

Onze dienstverlening

  • volledige BIM uitwerking in een aaneensluitend proces van ontwerp tot uitvoering
  • BIM samenwerking met adviseurs voor constructie, installatie en sporthal faciliteiten
  • volledige uitvoeringstekeningenset, inclusief details
  • BIM coördinatie in het ontwerp- en bouwteam
Constructie in aanbouw (foto: Burgland Bouw)
Kozijnstaat binnenkozijnen
Constructiemodel in BIM
Met behulp van het model zijn materiaalspecificaties op onderdeel goed inzichtelijk te maken
Bijna klaar!

Kindcentrum Aan de Oosterplas

Opdrachtgever

ATO Scholenkring en Signum Onderwijs

Omvang

nieuwbouw kindcentrum van 3.800 m2 BVO voor 2 basisscholen, BSO en peuterspeelzaal, sportzaal van 1.130 m2

Ontwerp

KOW

Adviseurs

Van de Laar, Klictet, ZRi, Nul25, Buster Bouwcontrol

Aannemer

Burgland Bouw