Gevelelementen van Hibex voor de Maestro

Terwijl in zuidwest Den Haag door Stebru het fundament wordt gelegd voor de Maestro wordt bij Hibex in Groningen hard gewerkt aan de gevelelementen. Kenmerkend voor het gevelbeeld van de 75 meter hoge toren in de Maestro zijn de horizontale geleding en de verticale cannelures in de penanten, geïnspireerd op de wederopbouwarchitectuur.

Detail met prefab gevelelementen Maestro

“We werken met Hibex en de andere uitvoerende partijen samen in een gezamenlijk BIM model”, vertelt Bart van de Broek, projectmanager bij TWIN, de engineeringspartner van KOW. “Zo kunnen we daadwerkelijk ‘as built’ het project uitwerken en voorbereiden. Het door ons beheerde model wordt gebruikt om bijvoorbeeld maltekeningen te maken. Het model wordt ook gebruikt voor de calculatie en planning.”

Productie sandwich gevelelement
Sandwich- en enkel gevelelementen op de bok richting opslag
Gevelelementen in de opslag bij Hibex
Gevelelementen Maestro op het terrein van Hibex

Marc Spanjer, projectmanager bij Hibex: “We produceren in volgorde van de montage in het totaal 1.057 gevelelementen. 259 hiervan zijn sandwichpanelen met een binnenblad, isolatie en een buitenblad, de overige 798 zijn enkelschalige elementen. Als begin volgend jaar de montage begint gaat dat sneller dan dat wij kunnen produceren. Daarom werken we vooruit en hebben we op ons terrein een tent gezet waarin we de elementen stallen.

Factsheet gevelelementen Maesto deel A en C

  • 259 Sandwich elementen, 798 Enkelschalige elementen
  • Het zwaarste element weegt 11.000 kg (zonder glas)
  • Afmeting van het grootste element is 7300 x 3450 x 540 mm
  • Aantal elementen per dag: gemiddeld 6 st
  • Totale productietijd: 50 weken
  • Het maken van de houten mal duurt 3 tot 4 weken, in het totaal worden er zo’n 30 gemaakt
  • Uitharden in de bekisting duurt tussen de 12 en 16 uur

Op de locatie van het voormalige verpleeghuis De Lozerhof worden naar ontwerp van KOW vier nieuwe gebouwen gerealiseerd, die met elkaar zijn verbonden door een gemeenschappelijke binnentuin op het dak van een parkeergarage. In het door Stebru ontwikkelde woon-/zorgproject komen 123 middeldure huurappartementen, 127 koopappartementen en 136 intramurale zorgeenheden. In het zorgdeel van Saffier komen ook voorzieningen voor bewoners en de buurt zoals een buurtsuper, een restaurant en een huisartsenpost. Wonen in de nieuwe landmark van zuidwest Den Haag? Ga dan naar https://woneninmaestro.nl/

Impressie bouwdeel A Maestro vanuit het binnenhof