WAM&VanDuren gaat IKC Remigius bouwen

Nog net voor de bouwvak en de schoolvakantie hebben Stichting Innerwaard en WAM&VanDuren de overeenkomst ondertekend voor de bouw van IKC Remigius in Duiven. WAM&VanDuren is verantwoordelijk voor het bouwkundige deel, Alferink Installatietechniek voor het installaties. IKC Remigius is ontworpen door KOW en wordt uitgewerkt door TWIN.

Plattegrond en indeling van 1e en 2e verdieping en dak
Plattegrond en indeling van 1e en 2e verdieping en dak

Kindcentrum Remigius wordt een voorziening van ca. 2.300 m2 BVO voor kinderen van 2 tot 13 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, peuteropvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken.

Gevel entreezijde IKC Remigius

KOW ontwierp voor onderwijsstichting Innerwaard een nieuw en flexibel gebouw waarin aan ca. 460 kinderen een nieuw onderwijsconcept wordt aangeboden. Het gebouw reageert op de omgeving met een zachte, ronde kant aan de parkzijde en meer stedelijk aan de kant van het versteende plein in het centrum van duiven.

3D view van het atrium uit het BIM model
3D view van het atrium uit het BIM model

Om optimaal gebruikt te maken van het tapstoelopende perceel is het gebouw L-vormig met een centraal hart waar de twee beuken samenkomen. Via dit centrale atrium met de hoofdentree en de tribune trap wordt het gebouw ontsloten en worden de basisschool en de kinderopvang met elkaar verbonden.

Doorsnede over het atrium
Doorsnede over het atrium

Michel Schaap, projectleider bij TWIN; “We hebben het ontwerp van KOW uitgewerkt in Revit in een integraal model met het constructiemodel van Van de Laar en het installatiemodel van Klictet. Binnenkort beginnen we aan de uitvoeringstekeningen voor WAM&VanDuren in bouwteam met daarin ook Alferink Installatietechniek. Naast het uitwerken van het ontwerp heeft TWIN ook het bestek geschreven, de stikstofdepositie berekend, de omgevingsvergunning aangevraagd en de aanbesteding verzorgd.”

Naar verwachting start de bouw van IKC Remigius eind 2023.

Constructie IKC Remigius
Constructie IKC Remigius